תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק יא

א ועתליה אם אחזיהו, וראתה ראתה כי מת בנה; ותקם, ותאבד, את, כל-זרע הממלכה.  ב ותקח יהושבע בת-המלך-יורם אחות אחזיהו את-יואש בן-אחזיה, ותגנב אתו מתוך בני-המלך הממותתים המומתים--אתו ואת-מינקתו, בחדר המטות; ויסתרו אתו מפני עתליהו, ולא הומת.  ג ויהי אתה בית יהוה, מתחבא שש שנים; ועתליה, מלכת על-הארץ.  {פ}

ד ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את-שרי המאיות המאות, לכרי ולרצים, ויבא אתם אליו, בית יהוה; ויכרת להם ברית וישבע אתם, בבית יהוה, וירא אתם, את-בן-המלך.  ה ויצום לאמר, זה הדבר אשר תעשון:  השלשית מכם, באי השבת, ושמרי, משמרת בית המלך.  ו והשלשית בשער סור, והשלשית בשער אחר הרצים; ושמרתם את-משמרת הבית, מסח.  ז ושתי הידות בכם, כל יצאי השבת, ושמרו את-משמרת בית-יהוה, אל-המלך.  ח והקפתם על-המלך סביב, איש וכליו בידו, והבא אל-השדרות, יומת; והיו את-המלך, בצאתו ובבאו.  ט ויעשו שרי המאיות המאות, ככל אשר-צוה יהוידע הכהן, ויקחו איש את-אנשיו, באי השבת עם יצאי השבת; ויבאו, אל-יהוידע הכהן.  י ויתן הכהן לשרי המאיות המאות, את-החנית ואת-השלטים, אשר, למלך דוד--אשר, בבית יהוה.  יא ויעמדו הרצים איש וכליו בידו, מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית, למזבח, ולבית--על-המלך, סביב.  יב ויוצא את-בן-המלך, ויתן עליו את-הנזר ואת-העדות, וימלכו אתו, וימשחהו; ויכו-כף--ויאמרו, יחי המלך.  {ס}

יג ותשמע עתליה, את-קול הרצין העם; ותבא אל-העם, בית יהוה.  יד ותרא והנה המלך עמד על-העמוד כמשפט, והשרים והחצצרות אל-המלך, וכל-עם הארץ שמח, ותקע בחצצרות; ותקרע עתליה את-בגדיה, ותקרא קשר קשר.  טו ויצו יהוידע הכהן את-שרי המאיות המאות פקדי החיל, ויאמר אליהם הוציאו אתה אל-מבית לשדרת, והבא אחריה, המת בחרב:  כי אמר הכהן, אל-תומת בית יהוה.  טז וישמו לה ידים, ותבוא דרך-מבוא הסוסים בית המלך; ותומת, שם.  {ס}

יז ויכרת יהוידע את-הברית, בין יהוה ובין המלך ובין העם, להיות לעם, ליהוה; ובין המלך, ובין העם.  יח ויבאו כל-עם הארץ בית-הבעל ויתצהו, את-מזבחתו ואת-צלמיו שברו היטב, ואת מתן כהן הבעל, הרגו לפני המזבחות; וישם הכהן פקדת, על-בית יהוה.  יט ויקח את-שרי המאות ואת-הכרי ואת-הרצים ואת כל-עם הארץ, וירידו את-המלך מבית יהוה, ויבואו דרך-שער הרצים, בית המלך; וישב, על-כסא המלכים.  כ וישמח כל-עם-הארץ, והעיר שקטה; ואת-עתליהו המיתו בחרב, בית מלך המלך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה